Palau Firal de Manresa. 08243 Manresa
938 748 562
info@gestcat.cat

Projectes

PROJECTES GEST

 • Programes de col.laboració per al 2017

  Establir els corresponents programes de col·laboració amb els centres de promoció de negoci dels ajuntaments contactats i amb gestions iniciades.

 • Programa de classes a l’INSTITUT LACETÀNIA.

  Curs 2016-2017. Classes actives des de gener del 2016

 • Programa de classes al CFP (Centre de Formació Pràctica)

  Curs 2016-2017. Classes en actiu de del primer trimestre de 2016.

 • Assessoraments / Tutories

  Gestió i seguiment dels casos iniciats d’assessorament a emprenedors.

 • Cicle de conferències

  Continuem amb el tercer cicle de conferències per a l’any 2017 de diverses personalitats del mon econòmic i social. Aquest cicle es realitza conjuntament amb totes les institucions universitàries emplaçades al nostre territori (EPSEM, FUB i UOC) i del Centre Tecnològic (CTM)

 • Donar continuïtat a la pàgina de GEST! de Regió7.

 • Mantenir i actualitzar permanentment el web institucional.

 • Continuació del programa de visites tècniques.

 • Col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages

  Col·laboració en la darrera fase del Banc de Desenvolupament del Bages, i un projecte de turisme intercomarcal amb diferents municipis.

 • Conveni amb CÀRITAS

  Posar en marxa el programa d´horts urbans i altres col.laboracions amb el sector empresarial.

 • Col.laboració amb la F.U.B.

  Programes en l'àrea de suport econòmic i col.laboració en la gestió del "PROGRAMA PREMIUM"
  Participació en els tribunals de valoració dels treballs finals de grau T.F.G. - A.D.E.

 • AMPANS

  Programa d'assessorament extern, tallers i cursos per als seus assistits.

 • Participar amb PIMEC/PRO-MINERIA

  Projectes de Mineria, Productes de Proximitat i altres.

 • LA COVA-2022

  Mitjançant el conveni signat amb Fundació La Cova, contribuirem en l´àrea de participació empresarial a nivell ciutadà, comarcal i nacional.

 • Col.legis Professionals

  Amb els col·legis tècnics professionals (d’enginyers tècnics industrials, d’enginyers industrials, d’arquitectes, i d’arquitectes tècnics) hem de portar a terme els programes dissenyats per ajudar els emprenedors o petits empresaris, a participar en sessions de treball, tallers i actes organitzats per afavorir el foment empresarial i ocupacional.
  Col.laborar amb programes i projectes amb la organització Intercol.legial.

 • Fòrum Ferroviari del Bages

  Donar suport al projecte a l'estudi tècnic que avala que és possible connectar aquest territori amb el corredor europeu ferroviari, que pot tenir fins a un 40% de finançament per part de la UE. L’estudi recull l’interès per traslladar aquesta iniciativa a les institucions perquè la tinguin en consideració. Es planteja un cicle de conferències informatives.
  Participació en el projecte de posada en funcionament i modernització de la línia Manresa-Lleida.

 • Associació Global Tèxtil BCN

  Participar en els seus projectes tècnics i d'organització
  Treballar conjuntament en el programa d'instauració al Bages del cicle formatiu de FP Dual Téxtil.

 • Participació a d'altres programes

  Participació i col·laboració a programes de diferents continguts amb les següents Institucions:
  - U Emprèn
  - Fundació Joviat
  - ProMineria
  - Generalitat de Catalunya "Segments industrials"
  - Eurecat - CTM
  - Fundació Lacetània - Centre de Formació Professional
  - CEDEM (Centre de desenvolupament empresarial Ajuntament de Manresa)