Palau Firal de Manresa. 08243 Manresa
938 748 562
info@gestcat.cat

Presentació

Unes paraules del nostre president

Carta de presentació

Gest! ha endegat una nova etapa, amb el canvi de Junta Directiva (febrer-24).

Estem vivint una nova realitat i la societat ha d’assumir i gestionar nous reptes (tecnològics, socials, demogràfics…)

Ho hem de tenir present, tot salvaguardant l’esperit fundacional de l’entitat  i els seus objectius.

Tot i estan molt receptius a les noves variables del nostre dia a dia, hem de continuar executant aquells projectes que, fins ara, ens han mostrat la seva acceptació i valoració, per part de la gent del nostre territori: Premis a les Iniciatives de Desenvolupament Empresarial, Universitat Catalana d’Estiu (amb subseu a Manresa),  col·laboració amb la FUB amb els TFG (Treballs de final de grau d’ADE), conferències, xerrades i altres.

Tenim, també, un valuós bagatge de relacions institucionals, formalitzat en convenis signats amb col·legis professionals, universitats, empreses i altres institucions. Entre les quals, cal destacar l’Ajuntament de Manresa, ProManresa, la Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC, Fundació Universitària del Bages,  Universitat Politècnica de Catalunya, EURECAT, Control Group, i altres.

Amb tots ells, es manté un contacte constant, per valorar noves idees i espais de col·laboració, i fomentar aquelles iniciatives, dins de l’àmbit social, econòmic, d’emprenedoria i de la innovació, que ajudin a enfortir el teixit associatiu i empresarial del nostre entorn territorial.

L’aparició de nous reptes en el món digital, amb  medis i continguts, desconeguts fins ara, obren un nou espai d’anàlisi i reflexió per trobar els encaixos amb la quotidianitat dels nostres objectius socials com entitat.

L’entrada de nous membres a l’entitat, ens ha permès consolidar una sèrie d’iniciatives, detallades anteriorment. L’expectativa de noves incorporacions, permet pensar que ajudaràn a continuar avançant i ampliar activitats i projectes que encaixin en els nous reptes del nostre territori.

 

Josep Maria Sala i Rovira
President